Erfgoed laten schitteren en glanzen

Ellen Klaus is projectleider van de erfgoedparade. Zij zoekt naar de perfecte combinatie van een artistieke vorm en een specifieke erfgoedlocatie.

Of het nu een kerk, een energiecentrale of een watertoren is: ‘Doordat we met de erfgoedparade een nieuwe ervaring toevoegen aan een plek, kijk je voortaan ánders naar het erfgoed. Ook al ken je zo’n gebouw al je hele leven. Dat is fascinerend.’

Ellen Klaus omschrijft zichzelf als ‘cultureel gebiedsontwikkelaar’ en is projectleider van de erfgoedparade. Erfgoed en landschap staan altijd centraal in haar werk. ‘Elke plek heeft een identiteit, er is een verhaal: verleden, heden en toekomst. Die Genius loci, the sense of place, die fascineert mij.’

Het idee achter de erfgoedparade is die ‘ziel’ van elke plek uit te vergroten door er een nieuwe ervaring aan toe te voegen. In dit geval een culturele interventie: muziek, dans, theater, beeldende kunst, het kan van alles zijn. ‘Het leidt ertoe dat mensen een speciale en nieuwe beleving krijgen op zo’n plek. Een bijzondere ervaring die hen lang bij blijft. Waardoor zij zich anders tot het erfgoed gaan verhouden. Zo’n nieuwe ervaring leidt tot een nieuwe blik en ideeën: wat zou hier allemaal nog méér kunnen? Welke functies passen hier? Dat kan een mooie en interessante prikkel zijn bij het nadenken over herbestemming.’

De portefeuille van BOEi ziet zij als een unieke schatkamer, zegt Ellen Klaus. ‘Bijzonder en divers erfgoed.’ Dans naar de Hemel, in tien kerken door het hele land te zien, is de eerste reeks voorstellingen binnen de erfgoedparade. Daarna volgen nog theatrale rondleidingen door de Centrale Markthal, een festival in Slot Schaesberg, culturele evenementen in Veenhuizen en in een aantal voormalige energiecentrales. ‘We trekken naar alle uithoeken van het land en zetten bijzonder erfgoed in de spotlights. Het zijn bijzondere voorstellingen en attracties, waar mensen uit de hele regio op afkomen. We maken voorstellingen die passen bij die bepaalde plek.’

De evenementen van de erfgoedparade zijn laagdrempelig, voor jong en oud een belevenis, en trekken nieuw publiek: zowel naar het erfgoed als naar een cultureel evenement. Klaus: ‘Ons uitgangspunt is het erfgoed, niet de voorstelling. We willen het erfgoed laten schitteren en glanzen.’

Zelf een locatie aandragen? Neem contact op via info@erfgoedspektakel.nl.

 


 
 
 

s c h r i j f   j e   i n   v o o r   e r f g o e d s p e k t a k e l