Gebed zonder End – Kick-off

200 jaar Veenhuizen: Wat bezielt ons?

De monumentale koepelkerk in Veenhuizen, bekend om zijn rijke geschiedenis in de omgang met ‘verplegenden’ en gedetineerden, heeft als inspiratie gediend voor schrijver en regisseur Jos Spijkers. In April 2024 speelt er de theatervoorstelling ‘Gebed zonder End’ door inwoners uit Veenhuizen samen met spelers uit de regio als onderdeel van de viering van Veenhuizen’s tweehonderdjarige bestaan.

Deze voorstelling gaat over een fictief dorp en zijn dominee. Hij preekt en speelt theater. Hij is op zoek naar wat mensen tot mens maakt in een dorp waar de slechten achter de tralies zitten.

 

Op donderdag 14 en vrijdag 15 december 2023 speelt er de kick-off. Deze kick-off is een aftrap waarin de complexe relatie tussen samenleving en gevangenis wordt onderzocht met scenes uit de gevangenis en gesprekken met ex-gedetineerden. Afgewisseld met muziek en zang.

14 en 15 december 2023
20:00 uur

credits

Regie en script: Jos Spijkers
Spel: Rita Luiken, Dick van Veen, Jason Staal
Dialoog met ex-gedetineerden
Orgel: Sander ter Veen
Saxofoon: Froukje de Haan
Zang: Willem Zoodsma

 
 
 

s c h r i j f   j e   i n   v o o r   e r f g o e d s p e k t a k e l