Fort bij Everdingen

Fort bij Everdingen is een complex dat bestaat uit een natuurterrein van 12 hectare met daarop een aantal gebouwen van militair-historische betekenis.

Fort bij Everdingen onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en vormt samen met Fort bij Honswijk (ook een erfgoedparade locatie!) het Lek-acces. Het fort is vernoemd naar het naburige dorp Everdingen.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie  is een belangrijke verdedigingslinie uit de Nederlandse geschiedenis. De waterlinie beschermde een groot deel van Holland en de stad Utrecht. De waterlinie is in gebruik geweest van 1870 tot 1945.

Tickets
Plaats
Everdingen

Bouwperiode
1842-1847

Fort bij Everdingen
Noodweg 2
4121 KK Everdingen

> Website
 
 
 

te zien: Fort bij Everdingen

 
 
 

Hoe kom ik bij: Fort bij Everdingen

 


 
 
 
 

s c h r i j f   j e   i n   v o o r   e r f g o e d s p e k t a k e l