Groate Kerk St.-Jacobiparochie

De Groate Kerk vormt het centrum van St.-Jacobiparochie. De kerk is lange tijd witgepleisterd geweest. Tijdens de renovatie van 2010 heeft de kerk zijn gele kleur gekregen. Of beter gezegd, teruggekregen, want de gele kleur was al in 1843 uitgezocht door architect Romein.

De kerk waar vanaf gedanst gaat worden is een neoclassicistische kerk. De kerk heeft een zuilenportiek en Dorische zuilen. Hoe zullen de danseressen afdalen? Van het fronton langs de zuilen naar beneden? Kom kijken om daarachter te komen!

Al in de zestiende eeuw stond op de huidige locatie een kerk. Deze kerk werd te klein en werd daarom uitgebreid met vleugels, eerst aan de noordkant en toen aan de zuidkant. Zo werd de kerk uiteindelijk een kruiskerk. In de 19e eeuw was deze kerk echter bouwvallig geworden en werd aan architect Romein gevraagd bouwtekeningen voor een nieuwe kerk te maken. Op 4 februari 1844 werd deze nieuwe kerk in gebruik genomen.

 

Plaats
St.-Jacobiparochie

Bouwjaar
1843

Groate Kerk St.-Jacobiparochie
Oosteinde 1
9079 KZ St.-Jacobiparochie

> Website
 
 
 

te zien: Groate Kerk St.-Jacobiparochie

 
 
 

Hoe kom ik bij: Groate Kerk St.-Jacobiparochie

Deze voorstelling vindt plaats op locatie de Groate Kerk St.-Jacobiparochie. Oosteinde 1, 9079 KZ St.-Jacobiparochie en is goed bereikbaar

 


 
 
 
 

s c h r i j f   j e   i n   v o o r   e r f g o e d s p e k t a k e l