Koepelkerk Veenhuizen

Neoclassicistische koepelkerk

De kerk werd in 1825 als Hervormde kerk gebouwd in het gehucht Veenhuizen. Dit hing nauw samen met de turfwinning in het omliggende hoogveengebied. De kerk was nauw verbonden met het wel en wee van de inrichtingen van Veenhuizen. Zo is in 1926 het voorpaneel van de kansel door gedetineerden gemaakt.

De kerk werd in 1825/1826 gebouwd als waterstaatskerk. De kerk was bestemd voor de Hervormde bewoners van de kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen. Boven de hoofdentree is een gevelsteen aangebracht met de tekst “Op den 7e juli 1825 is door de Welgeboren Vrouwe Rudolphina Wilhelmina van den Bosch geboren de Sturler aan dit gebouw de eerste steen gelegd”. Het gebouw werd ingewijd op 25 juni 1826.

De kerk heeft achtkantige koepel en kreeg haar klok pas in 1946. In 1960/1961 en in 2004 werd de kerk gerestaureerd. Sinds 2001 is het eigendom van de Rijksgebouwendienst. De kerk is een rijksmonument. Het gebouw is nog steeds als kerk in gebruik, naast bewoners van Veenhuizen bezoeken gedetineerden uit de plaatselijke gevangenis de diensten.

In de kerk bevindt zich een orgel dat in 1821 werd gemaakt door J.A. Hillebrand voor de Hervormde kerk van Akkrum. In 1856 werd het orgel overgeplaatst naar de Koepelkerk.

Plaats
Veenhuizen

Koepelkerk Veenhuizen
Hoofdweg 112
9341 BK Veenhuizen

> Website
 
 
 

te zien: Koepelkerk Veenhuizen

 
 
 

Hoe kom ik bij: Koepelkerk Veenhuizen

De kerk werd in 1825/1826 gebouwd als waterstaatskerk. De kerk was bestemd voor de Hervormde bewoners van de kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen. Boven de hoofdentree is een gevelsteen aangebracht met de tekst "Op den 7e juli 1825 is door de Welgeboren Vrouwe Rudolphina Wilhelmina van den Bosch geboren de Sturler aan dit gebouw de eerste steen gelegd". Het gebouw werd ingewijd op 25 juni 1826.

 


 
 
 
 

s c h r i j f   j e   i n   v o o r   e r f g o e d s p e k t a k e l